Dim Ferenc

Dim Ferenc emlékverseny

A Dunai Cement és Mészmű Horgászegyesület ( a továbbiakban DCM HE ) 1969. évben alakult. Elsősorban a Dunai Cement és Mészmű gyár dolgozóiból, a gyár vezetésének támogatásával. Már alakuló közgyűlésen célul tűzték ki a tagok, hogy az egyesületnek saját vízterülete legyen. Addig is több vízen volt az egyesület tagjainak horgászati joga. (A Diósjenői tavon az egyesületnek stégje is volt. Őrbottyáni tavon horgásztak tagként, illetve a Dunára jártak sokan horgászni.)

A saját vízterületi célt 1993-ban, az akkori vezetőség, elsődlegesen Dim Ferenc (1990 – 2001 elnök) kitartó következetes munkájának köszönhetően sikerült elérni.
Az egyesületnek ő is egyik alapító tagja volt.
Neki, mint vezetőnek valamint a tótagoknak sikerült a DCM Tó kialakítását megvalósítani és az indulási nehézségeket leküzdeni.
A tagság által elismert vezetőként, az egyesület első elnökeként mai napig emlegetetik Őt.
Sajnos betegsége, majd 2001-ben bekövetkezett halála miatt már nem élhette meg, hogy saját tulajdonba kerüljön területileg a horgásztó.
A Dunai Kavicsüzemek Kft váci telephelyén lévő kavicsbánya tó a használati jogát megkapta az egyesület, melyet szívességi használati szerződésben a felek rögzítettek.

Halála után az egyesület küldöttgyűlése elismerve az elhunyt korábbi elnökünk Dim Ferenc munkáját, a DCM HE „ DIM FERENC EMLÉKVERSENY ” címen rendez minden év tavaszán horgászversenyt.
Ezzel is megőrizve emlékét és elismerve azt a munkát, amelyet a DCM Horgászegyesületért és az egyesület vízterülethez jutásának jogáért az évek hosszú során tett.

A következő vezetőség Horváth Imre (2001–2011-ig) elnök irányításával, az alábbi törvények életbe lépésének hatására elérték a tó horgászati jogának megszerzését.

A 293/2000 (XII.23.) sz. Kormányrendelet alapján a tó csak akkor maradhat az egyesület kezelésében tovább, ha azt az egyesület megpályázza, és a kiírt feltételeknek megfelelően azt elnyeri.
(A halászatról, horgászatról szóló 1997. évi XLI. (41) törvény 46. § (3.) bek. alapján a FVM. Fővárosi és Pest Megyei Földművelésügyi Hivatal Vadászati és Halászati Felügyelősége a Magyar Államot megillető halászati jog hasznosítására pályázatot hirdetett, melynek beadási határideje 2002. április 15. volt. )

Az egyesületünk 2002-ben benyújtotta a pályázatot és 2003 január 01-i hatállyal 15 éves időtartamra el is nyerte a tó kezelési, vízhasznosítási jogát.

A következő nagy esemény 2008-ban történt, amikor is a horgásztó és az azt körülvevő földterület tulajdonjogát az egyesület megkapta a Dunai Kavicsüzemek Kft-től.

Mindezeket köszönhetjük annak a szellemi és fizikai – gépek, anyagok – támogatásnak is, melyet a DDC KFT és a Dunai Kavicsüzemek Kft vezetősége, dolgozói, valamint a DCM HE tagjai nyújtottak az egyesületnek.
E rövid történeti áttekintés után kérjük a Tisztelt Látogatókat, tekintsék meg képekben is horgásztavunk kialakításának és egyesületi élettörténetünknek mozaikszerű bemutatását.

Tisztelettel:

HE Vezetőség

 

Dím Ferenc Emlékverseny 2014