Horgászrend 2024

A DCM SHE Horgásztó horgászrendje

Érvényes: 2022.02.20-től visszavonásig

A horgászrend betartása kötelező mindenkire, aki horgászat céljából érkezik a tóhoz és rendelkezik a 2013.évi CII. törvény által elrendelt, valamint a 133/2013.(XII.29.) kiadott végrehajtási rendeletben és a MOHOSZ által kiadott horgászathoz szükséges okmányokkal, azaz érvényes állami, vagy turista jeggyel.

1. A tó nappali nyitvatartási rendje:

A horgásztó a téli zárva tartás kivételével a hét minden napján nyitva tart az alábbi rend szerint:

 • A befejezési idő a tó bezárására, a tó területének elhagyására vonatkozik!
 • Zárás előtt, 30 perccel megelőzően a halőrházhoz ki kell érni.
 • Telepítéskor, valamint előre nem látható körülmény miatt a nyitvatartási időt a vezetőség megváltoztathatja!
 • A téli időszak nyitvatartási idejét a vezetőség minden esetben kihirdeti a tó hivatalosoldalán (www.dcmhorgaszto.hu) és a Facebook oldalán is!

page1image12199296 page1image12199488

Január: ZÁRVA Február: ZÁRVA Március: 06:00-18:00 Április: 06:00-19:30 Május: 05:00-20:00 Június: 05:00-21:00

2. A tó éjszakai nyitvatartási rendje:

Július: 05:00-21:00 Augusztus: 05:30-20:00 Szeptember: 06:00-19:00 Október: 06:30-18:00 November: 07:00-17:00December: ZÁRVA

page1image12198336

Június első szombatjától, augusztus utolsó szombatjáig van lehetőség az éjszakai horgászatra, szombatonként este 6 órától vasárnap reggel hajnali 6 óráig.

Az elvihető hal mennyisége megegyezik a nappali megtartható hal mennyiségével. Az éjszakai horgászatot az egyesületi tógazda (horgászmester) szervezi a vezetőség útmutatása alapján. Az éjszakai horgászhelyet a horgász köteles folyamatosan, jól láthatóan megvilágítani! A horgászhelyen tüzet gyújtani TILOS!

3. Horgászrend tótagok részére:

page1image12198144

Tótagok, azok a személyek, melyek rendelkeznek éves területi engedéllyel a DCM Horgásztóra.

Felnőtt tótag:

A felnőtt tótag két bottal, botonként legfeljebb két horoggal horgászhat, valamint 1 négyzetméternél nem nagyobb emelőhálóval foghat csalihalat.

Megtartható halmennyiség:

 • Napi megtartható: 2 db nemes hal.
 • Heti megtartható: 4 db nemes hal, ebből 3 db lehet azonos fajtájú.
 • Évente megtartható: 30 db méretkorlátozás alá eső nemes hal, melynek súlya maximum 50 kg lehet + 10 kiló egyéb hal.
 • További információk:
 • Pontymatrac, fertőtlenítő és halmérleg használata kötelező
 • Amurból kizárólag 30cm-nél nagyobb, de 6 kg-nál kisebb tartható meg, ami beleszámít azéves nemes hal kvótába
 • A 4kg-nál nagyobb pontyot a kifogás után azonnal vissza kell helyezni a tóba, tehát nemtartható meg!
 • A tótagok esetében az éves mennyiség elvitele után kiváltható a második éves területiengedély, melynek költsége a mindenkori éves területi jegy árának kétszerese.
 • További információkat lásd az egyéb rendelkezéseknél.

 

 • A felnőtt kedvezményezett és ifjúsági tótag egy bottal és legfeljebb két horoggal horgászhat valamint 1 négyzetméternél nem nagyobb emelőhálóval foghat csalihalat.Megtartható halmennyiség:
 • napi megtartható: 1 db nemes hal
 • heti megtartható: 2 db nemes hal
 • évente megtartható: 15 db méretkorlátozás alá eső nemes hal, melynek súlya maximum 25kg lehet + 5 kg egyéb.

Harcsára az országos horgászrend szabályai vonatkoznak További információk:

 • Pontymatrac, fertőtlenítő és halmérleg használata kötelező
 • Amurból kizárólag 30cm-nél nagyobb, de 6 kg-nál kisebb tartható meg, ami beleszámít azéves nemes hal kvótába
 • A 4kg-nál nagyobb pontyot a kifogás után azonnal vissza kell helyezni a tóba, tehát nemtartható meg!
 • A tótagok esetében az éves mennyiség elvitele után kiváltható a második éves területiengedély, melynek költsége a mindenkori éves területi jegy árának kétszerese.
 • további információkat lásd az egyéb rendelkezéseknél
 • Gyermek tótag:Csak felnőtt felügyelete mellett horgászhat. 8 éves koráig 1db úszós készséggel, 8 éves kor felett pedig 1db szabadon választott készséggel (pl. fenekező, feeder, stb.) horgászhat azon egy horoggal. A kisérő felnőtt tótag kvótájában tarthat meg halat. Amennyiben a kisérő nem tótag, akkor maximum 3kg egyéb halat tarthat meg.

4. A napijegyes horgászok horgászrendje

A napijegyes horgászat feltétele meglévő éves állami engedély, vagy turista jegy.

A felnőtt napijegyes horgász:

 • Pontymatrac, fertőtlenítő és halmérleg használata kötelező, igény esetén bérelhető a tanyaőr házban
 • Amurból kizárólag 30cm-nél nagyobb, de 6 kg-nál kisebb tartható meg
 • Két bottal, botonként legfeljebb két horoggal horgászhat, valamint 1 négyzetméternél nemnagyobb emelőhálóval foghat csalihalat
 • Megtartható halmennyiség: 2 db méretkorlátozás alá eső nemeshalat és 3kg egyéb halat
 • Pontyból kizárólag a 30 cm-nél nagyobbat, de 4kg-nál kisebbet tarthat meg
 • további információkat lásd az egyéb rendelkezéseknél

page3image12125696

Felnőtt napijegyes sporthorgász:

 • Pontymatrac, fertőtlenítő és halmérleg használata kötelező, matrac igény esetén bérelhető a tanyaőr házban
 • Két bottal, botonként egy (1) horoggal horgászhat, valamint 1 négyzetméternél nem nagyobb emelőhálóval foghat csalihalat
 • A sporthorgász halat nem tarthat meg, így annak kifogását követően, a lehető legrövidebb idő alatt kíméletesen visszahelyezi a tóba
 • további információkat lásd az egyéb rendelkezéseknélIfjúsági napijegyes horgász:
 • Pontymatrac, fertőtlenítő és halmérleg használata kötelező, igény esetén bérelhető a tanyaőr házban
 • Amurból kizárólag 30cm-nél nagyobb, de 6 kg-nál kisebb tartható meg
 • Egy bottal és legfeljebb két horoggal horgászhat valamint 1 négyzetméternélnem nagyobb emelőhálóval foghat csalihalat
 • Megtartható halmennyiség: 1 db méretkorlátozás alá eső nemeshalat és 3kg egyéb hal
 • Pontyból kizárólag a 30 cm-nél nagyobbat, de 4kg-nál kisebbet tarthat meg
 • további információkat lásd az egyéb rendelkezéseknélGyermek napijegyes horgász:
 • Csak felnőtt felügyelete mellett horgászhat. 8 éves koráig 1db úszós készséggel, 8 éves kor felett pedig 1db szabadon választott készséggel (pl. fenekező, feeder stb.) horgászhat azon egy horoggal. A kisérő felnőtt kvótájában tarthat meg halat. Amennyiben a kisérő nem napijegyes horgász, így 3kg egyéb halat tarthat meg.
 • további információkat lásd az egyéb rendelkezéseknél

5. A környezetvédelmi, (közösségi) munkavégzéssel kapcsolatos szabályok:

page5image12210496

Felnőtt egyesületi tótag részére 16 óra, ifjúsági tótag részére 8 óra ledolgozása vagy megtérítése kötelező.
A 65 évnél idősebb horgásznak 8 óra ledolgozása vagy megtérítése kötelező.
A 70év feletti tótagok mentesek a munkavégzés alól.
A Környezetvédelmi munka pénzbeni megváltása közgyűlés határozata alapján 1250,.Ft/óra
A környezetvédelmi munkavégzés határideje adott év március 31.
Az a tótag aki kötelezettségét nem rendezi, április 01-től nem horgászhat, csak azután, ha az elmaradását pótolta.

6. Tóügyeleti tevékenység:
A tóügyeletesek a munkájuk során az egyesület vezetőségét képviselik. Tevékenységüket

jóváhagyott utasítás szabályozza.
Minden horgász kötelessége a tóügyeletes munkájának segítése.

7. Egyéb rendelkezések:

 • A horgászat közben a fogott méretkorlátozás alá eső nemes halat a haltartó szákba helyezés után, azonnal be kell írni a fogási naplóba, majd a napijegyre. Az elvitelre megtartott egyéb hal beírását a horgászat befejezése után kell összegezve beírni!
 • Pontymatrac, fertőtlenítő rendelkezésre állása nélkül a horgászatot megkezdeni TILOS!
 • Az etetőhajó használata engedélyezett!
 • Mérleg rendelkezésre állása nélkül a horgászatot megkezdeni TILOS!
 • A 4kg-nál nagyobb pontyot a fogás után azonnal vissza kell helyezni a tóba, a haltartószákba tenni és elvinni TILOS!
 • A fogott, vagy a haltartóban elhelyezett nemes halat cserélgetni, más horgásznak átadni TILOS!

page5image12211072 page5image12221440

 • A tóügyeletes és az ellenőr figyelmeztetését, utasítását a horgász köteles maradék nélkül végrehajtani
 • A gépjárművekkel parkolni a horgásztó parkolójában szabad.
 • Az egyesületi tótag horgászok érkezéskor kötelesek beírni érkezésüket a nyilvántartónaplóba és távozáskor kötelesek kiiratkozni onnan!
 • A horgászat befejezésével a horgász köteles a horgászhelyet tiszta, kulturált állapotbanhagyni, a fogott halat haltartó szákban kivinni és a tanyaőrnek bemutatni mérlegeléshez!
 • A vízparton foglalt horgászhely nincs!
 • A tó környezetében a kijelölt helyeken szabad horgászni. A horgászhelyeket a kijelöltútvonalon szabad megközelíteni!
 • A horgásztóra kutyát bevinni, még pórázon is TILOS!
 • A horgász tónál TILOS:

o a tóban fürödni, a vízbe belemenni!
o tiltott helyre engedély nélkül bemenni és ott horgászni! o közös haltartót használni a halak tárolására!
o léken horgászni jégről!
o a horgásztó területén halat tisztítani!

 • A szabályosan megfogott és elvinni kívánt hal elszállítása a horgászhelyről csak és kizárólag élettelen állapotban engedélyezett, a horgászathoz szükséges csalihal kivételével.
 • A ponty fajlagos tilalmi ideje alóli felmentés 2018-2023 évekre szól. Aki a fenti horgászrendet nem tartja be és vét a szabályok ellen, fegyelmi
  felelőséggel tartozik, a horgászatát fel kell függeszteni. Napijegyes horgász esetén a tóról ki kell tiltani! Aki a tavat illetve az egyesületet rossz fényben (akár ráutaló magatartással, szóval, tettel, belső információ kiadásával, más egyesület, cég stb… érdekét képviselve velünk szemben, lejárató kampányba kezdve) tünteti fel, azonnali hatállyal eltiltható a tavon történő horgászattól, kitiltható a tó egész területéről illetve egyesületi tagsága megszüntethető. A fenti horgászrendet 2023.01.14-i közgyűlés elfogadta, érvényes a visszavonásig.

DCM SHE Elnök