Horgászrend

A DCM SHE Horgásztó horgászrendje

Érvényes: 2019.01.26-tól visszavonásig

A horgászrend betartása kötelező mindenkire, aki horgászat céljából érkezik a tóhoz és rendelkezik a 2013.évi CII. törvény által elrendelt, valamint a 133/2013.(XII.29.) kiadott végrehajtási rendeletben és a MOHOSZ által kiadott horgászathoz szükséges okmányokkal, azazérvényes állami, vagy turista jeggyel.

1. A tó nappali nyitvatartási rendje:

A horgásztó az időjárási viszonyok figyelembevételével (a vízfelület kiolvadástól, vízfelület jegesedéséig) és a téli zárva tartás kivételével a hét minden napján nyitva tart azalábbi rend szerint:

 •   A befejezési idő a tó bezárására, a tó területének elhagyására vonatkozik!
 •   Zárás előtt, 30 perccel megelőzően a halőrházhoz ki kell érni.
 •   Telepítéskor, valamint előre nem látható körülmény miatt a nyitvatartási időt a vezetőség megváltoztathatja!
 •   A téli időszak nyitvatartási idejét a vezetőség minden esetben kihirdeti a tó hivatalosoldalán (www.dcmhorgaszto.hu) és a Facebook oldalán is!

page1image18920000page1image18923264

Január: ZÁRVA

Február: 07:00-17:00

Március: 06:00-18:00

Április: 06:00-19:30

Május: 05:00-20:00

Június: 05:00-21:00

Július: 05:00-21:00

Augusztus: 05:30-20:00

Szeptember: 06:00-19:00

Október: 06:30-18:00

November: 07:00-17:00

December: 07:30-16:00

Dec.16-tól:ZÁRVA

page1image18938496

2. A tó éjszakai nyitvatartási rendje:

Május első szombatjától, szeptember utolsó szombatjáig van lehetőség az éjszakai horgászatra, szombatonként este 6 órától vasárnap reggel hajnali 6 óráig.

Az elvihető hal mennyisége megegyezik a nappali megtartható hal mennyiségével. Az éjszakai horgászatot az egyesületi tógazda (horgászmester) szervezi a vezetőség útmutatása alapján. Az éjszakai horgászhelyet a horgász köteles folyamatosan, jól láthatóan megvilágítani! A horgászhelyen tüzet gyújtani TILOS!

3. Horgászrend tótagok részére:

page2image19072896

Tótagok, azok a személyek, melyek rendelkeznek éves területi engedéllyel a DCM Horgásztóra.

Felnőtt tótag:

A felnőtt tótag két bottal, botonként legfeljebb két horoggal horgászhat, valamint 1 négyzetméternél nem nagyobb emelőhálóval foghat csalihalat.

Megtartható halmennyiség:

 •   Napi megtartható: 2 db nemes hal, 3 kg egyéb hal
 •   Heti megtartható: 4 db nemes hal, ebből 3 db lehet azonos fajtájú és 5 kg egyéb hal.
 •   Évente megtartható: 30 db méretkorlátozás alá eső nemes hal, melynek súlya maximum60, amiből 50 kg lehet a ponty.
 •   Harcsára az országos horgászrend szabályai vonatkoznakTovábbi információk:
 •   Pontymatrac és halmérleg használata kötelező
 •   Amurból kizárólag 30cm-nél nagyobb, de 6 kg-nál kisebb tartható meg, ami beleszámít azéves nemes hal kvótába
 •   A 4kg-nál nagyobb pontyot a kifogás után azonnal vissza kell helyezni a tóba, tehát nemtartható meg!
 •   A tótagok esetében az éves mennyiség elvitele után kiváltható a második éves területiengedély, melynek költsége a mindenkori éves területi jegy árának kétszerese.
 •   A harcsa nem számít bele az éves megtartható nemes hal kvótába
 •   további információkat lásd az egyéb rendelkezéseknél

A felnőtt kedvezményezett és ifjúsági tótag:

A felnőtt kedvezményezett és ifjúsági tótag egy bottal és legfeljebb két horoggal horgászhatvalamint 1 négyzetméternél nem nagyobb emelőhálóval foghat csalihalat.

Megtartható halmennyiség:

 •   napi megtartható: 1 db nemes hal, 3 kg egyéb hal
 •   heti megtartható: 2 db nemes hal, 5 kg egyéb hal
 •   évente megtartható: 15 db méretkorlátozás alá eső nemes hal, melynek súlya maximum30, amiből 25kg lehet a ponty
 •   Harcsára az országos horgászrend szabályai vonatkoznakTovábbi információk:
 •   Pontymatrac és halmérleg használata kötelező
 •   Amurból kizárólag 30cm-nél nagyobb, de 6 kg-nál kisebb tartható meg, ami beleszámít azéves nemes hal kvótába
 •   A 4kg-nál nagyobb pontyot a kifogás után azonnal vissza kell helyezni a tóba, tehát nemtartható meg!
 •   A tótagok esetében az éves mennyiség elvitele után kiváltható a második éves területiengedély, melynek költsége a mindenkori éves területi jegy árának kétszerese.
 •   további információkat lásd az egyéb rendelkezéseknél
 •   A harcsa nem számít bele az éves megtartható nemes hal kvótába
 • Gyermek tótag: Csak felnőtt felügyelete mellett horgászhat. 8 éves koráig 1db úszós készséggel, 8 éves kor felett pedig 1db szabadon választott készséggel (pl. fenekező, feeder, stb.) horgászhat azon egyhoroggal. A kisérő felnőtt tótag kvótájában tarthat meg halat. Amennyiben a kisérő nem tótag, akkor maximum 3kg egyéb halat tarthat meg.

4. A napijegyes horgászok horgászrendje

A napijegyes horgászat feltétele meglévő éves állami engedély, vagy turista jegy.

A felnőtt napijegyes horgász:

 •   Pontymatrac és halmérleg használata kötelező, igény esetén bérelhető a tanyaőr házban
 •   Amurból kizárólag 30cm-nél nagyobb, de 6 kg-nál kisebb tartható meg
 •   Két bottal, botonként legfeljebb két horoggal horgászhat, valamint 1 négyzetméternél nem nagyobb emelőhálóval foghat csalihalat
 •   Megtartható halmennyiség: 2 db méretkorlátozás alá eső nemeshalat és 3kg egyéb halat
 •   Pontyból kizárólag a 30 cm-nél nagyobbat, de 4kg-nál kisebbet tarthat meg
 •   további információkat lásd az egyéb rendelkezéseknélFelnőtt napijegyes sporthorgász:
 •   Pontymatrac és halmérleg használata kötelező, igény esetén bérelhető a tanyaőr házban
 •   Két bottal, botonként egy (1) horoggal horgászhat, valamint 1 négyzetméternél nem nagyobb emelőhálóval foghat csalihalat
 •   A sporthorgász halat nem tarthat meg, így annak kifogását követően, a lehető legrövidebbidő alatt kíméletesen visszahelyezi a tóba
 •   további információkat lásd az egyéb rendelkezéseknél

page4image19004224

Ifjúsági napijegyes horgász:

 •   Pontymatrac és halmérleg használata kötelező, igény esetén bérelhető a tanyaőr házban
 •   Amurból kizárólag 30cm-nél nagyobb, de 6 kg-nál kisebb tartható meg
 •   Egy bottal és legfeljebb két horoggal horgászhat valamint 1 négyzetméternélnem nagyobb emelőhálóval foghat csalihalat
 •   Megtartható halmennyiség: 1 db méretkorlátozás alá eső nemeshalat és 3kg egyéb hal
 •   Pontyból kizárólag a 30 cm-nél nagyobbat, de 4kg-nál kisebbet tarthat meg
 •   további információkat lásd az egyéb rendelkezéseknélGyermek napijegyes horgász:
 •   Csak felnőtt felügyelete mellett horgászhat. 8 éves koráig 1db úszós készséggel, 8 éves kor felett pedig 1db szabadon választott készséggel (pl. fenekező, feeder stb.) horgászhat azon egy horoggal. A kisérő felnőtt kvótájában tarthat meg halat. Amennyiben a kisérő nem napijegyes horgász, így 3kg egyéb halat tarthat meg.
 •   további információkat lásd az egyéb rendelkezéseknél

5. A környezetvédelmi, (közösségi) munkavégzéssel kapcsolatos szabályok:

A felnőtt egyesületi tótag horgász részére 16 óra, ifjúsági és kedvezményezetteknek 8 óra ledolgozása, vagy megtérítése kötelező. A 65 évnél idősebb horgásznak 8 óra ledolgozása kötelező.

o Férfiaknál, 70 évnél – Nőknél, 65 évnél idősebbeknél a munkavégzés önkéntes.

page5image19134912

o A közösségi munka pénzbeli megváltása a közgyűlés határozata alapján 1 000,-Ft/óra

 •   A közösségi munkaelvégzésének határideje adott év június 30-a. Az a horgász, akiez idáig kötelezettségét nem rendezi, július 1-től nem horgászhat, csak azután, ha az elmaradását pótolta.
 •   A vezetőség a tag írásbeli kérelmére, felmentést adhat. A kérelem beérkezésének ideje június 10.
 •   Az egyesület vezetősége külön feladatokkal is megbízhat tagokat a kötelező munkavégzés keretére, az mentesíti a fent teljesítési határidő alól, illetve az őszi és a téli munkára jelentkezőt is.

6. Tóügyeleti tevékenység:

A tóügyeletesek a munkájuk során az egyesület vezetőségét képviselik. Tevékenységüket jóváhagyott utasítás szabályozza.
Minden horgász kötelessége a tóügyeletes munkájának segítése.

7. Egyéb rendelkezések:

 •   A horgászat közben a fogott méretkorlátozás alá eső nemes halat a haltartó szákba helyezés után, azonnal be kell írni a fogási naplóba, majd a napijegyre. Az elvitelre megtartott egyéb hal beírását a horgászat befejezése után kell összegezve beírni!
 •   Pontymatrac, vagy halmatrac rendelkezésre állása nélkül a horgászatot megkezdeniTILOS!
 •   Az etetőhajó használata engedélyezett!
 •   Mérleg rendelkezésre állása nélkül a horgászatot megkezdeni TILOS!
 •   A 4kg-nál nagyobb pontyot a fogás után azonnal vissza kell helyezni a tóba, a haltartószákba tenni és elvinni TILOS!
 •   A fogott, vagy a haltartóban elhelyezett nemes halat cserélgetni, más horgásznak átadniTILOS!

page6image18887616page6image18887424

 •   A tóügyeletes és az ellenőr figyelmeztetését, utasítását a horgász köteles maradék nélkül végrehajtani!
 •   A gépjárművekkel parkolni a horgásztó parkolójában szabad.
 •   Az egyesületi tótag horgászok érkezéskor kötelesek beírni érkezésüket a nyilvántartónaplóba és távozáskor kötelesek kiiratkozni onnan!
 •   A horgászat befejezésével a horgász köteles a horgászhelyet tiszta, kulturált állapotbanhagyni, a fogott halat haltartó szákban kivinni és a tanyaőrnek bemutatni mérlegeléshez!
 •   A vízparton foglalt horgászhely nincs!
 •   A tó környezetében a kijelölt helyeken szabad horgászni. A horgászhelyeket a kijelöltútvonalon szabad megközelíteni!
 •   A horgásztóra kutyát bevinni, még pórázon is TILOS!
 •   A horgász tónál TILOS:

o a tóban fürödni, a vízbe belemenni!
o tiltott helyre engedély nélkül bemenni és ott horgászni!o közös haltartót használni a halak tárolására!
o léken horgászni jégről!
o a horgásztó területén halat tisztítani!

 •   A szabályosan megfogott és elvinni kívánt hal elszállítása a horgászhelyről csak és kizárólag élettelen állapotban engedélyezett, a horgászathoz szükséges csalihal kivételével.
 •   A ponty fajlagos tilalmi ideje alóli felmentés 2018-2022 évekre szólAki a fenti horgászrendet nem tartja be és vét a szabályok ellen, fegyelmi
  felelőséggel tartozik, a horgászatát fel kell függeszteni. Napijegyes horgász esetén a tóról ki kell tiltani!A fenti horgászrendet 2019.01.26-i közgyűlés elfogadta, érvényes a visszavonásig.A 2018. 01.27-én elfogadott horgászrend hatályát veszti.

Katyina Lászlóné/DCM SHE Elnök